Safety Statements

Select a letter for a list of Safety Statements / Quotes (classified by surname).


Jeron Andreas: NINA reached me and I will take the values and rules in my daily tasks.

Lodder Leen: I will keep NINA alive by talking about it! Discussing with colleagues to improve it.

Meijer Bas: Feel supported by the organisation and don't hesitate to act!

Mulder Erik: Samen veiligheid blijven uitdragen en verbeteren.

Kedzior Marcin: Improve safety awareness.

Abdiel Lasso: Implementar y poner en practico el programa. Estihular a mis colegas a conocer el programa.

Zuidweg Kees: Prepare the job. Work safely.

J.K. van den Bos: I keep thinking!

Hoekstra Hans: Assure safe working conditions. Not only for myself but especially for those I am responsible for.

P. Kolloffel: Iedereen gezond weer naar huis.

Gebuijs Wilco: To use NINA as a useful safety tool to create a safe working area and awareness to all people on the project.

Luc van Wichelen: Prachtig initiatief en hopelijk wordt het in de toekomst nog verder uitgebouwd.

Remco den Hartog: Iedereen binnen mijn invloedssfeer meenemen in het NINA gedachtegoed.

Adrian Cronin: Keep up my commitment to encourage open discussion and feedback with the whole team and act on it.

Uijl Sander: De NINA-training heeft mij vooral het vertrouwen gegeven om verantwoordelijkheid te durven nemen voor mijn eigen veiligheid en om anderen op onveilig gedrag aan te spreken. NINA maakt veiligheid makkelijker bespreekbaar en dit zal ik zeker meenemen voor mijn volgende periode.

Rodenburg Gert Jan: Implement the process by talking the lead and discuss the feedback with the team.

Vuori Tero: Sitoudun omassa työssäni Terramare Oy:ssä kunnioittamaan NINA-arvoja ja noudattamaan mahdollisuuksien mukaan sääntöjä.

Joris Vanlommel: "Taalvaardigheid nieuwe crew testen; cultuurbewust worden; verschil in cultuur aan boord begrijpbaar maken; bereikbaar zijn en informatie delen."

Heijmans van der Snee Ronald: Veiligheid voor een ieder ongeacht rang, stand of achtergrond.

Zonneveld Johan: With the NINA values between the ears and the NINA rules at hand I commit to NI and NA, for you and me, for each event.