Safety Statements

Select a letter for a list of Safety Statements / Quotes (classified by surname).

Blaauw E. : Gezamelijk bewust stilstaan t.a.v. veiligheid! Vooraf en tijdens de werkzaamheden.

Wijntuin E.: Creeeren van een zo veilig mogelijke werkplek samen met de arbeiders.

Speerstra Eads: Creating awareness by thorough preparation and assessment.

Meeldijk Ed: Mijn doel is om NINA en veiligheidsaspecten op gelijk niveau te brengen met de financiele aandacht vanuit mijn functie.

Fruytier Eddie: Veilig werken wordt met NINA nog veiliger. Openstaan voor elkaar van hoog tot laag.

Ambachtsheer Edgar: Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van mijn collega. Ik kan NINA positief beinvloeden door feedback te geven zowel positief als negatief en door open vragen te stellen om zo discussies te openen.

Verhaegen Edwin: As a teamleader I feel it is my direct responsibility to reassure my team can work in a safe and efficient way. It is my personnal commitment to make safety discussable for all ranks in my department.

Pajala Eetu: To help you help us.

H. van Eijk: To support NINA within the Boskalis Offshore Marine Services in close consultation with my direct collegues and within other departments.

Hamer Einar: It could be good if it is being followed.

Martens Elise: Go for it!

van Gasteren Ellard: Be aware.

John Elsinga: Safety is in my hands. I will fully support NINA within the Boskalis organisation in order to minimize impacts due to accidents to anyones professional & personal (family) life.

van Schreven Elwijn: Principes en waarden altijd en overal, 24/7, actief toe te passen en uit te dragen om zo aan een veiliger (werk)omgeving bij te dragen.

Jens Elzenga: I will participate actively in improving and ensuring safe working conditions. 'Nu ingrijpen, Niet afwachten!'.

van der Meer Eric: Never ending story. Keep monitoring safety of others and myself.

de Graaf Eric: Recht zo die gaat.

Smit Erik: VEILIGHEID VOORTAAN VOOROP!

van der Neut Erik: Er voor zorgdragen dat veiligheid in acht wordt genomen, altijd bespreekbaar zal zijn en suggesties tot verbetering opgevolgd moeten worden.

Suijkerbuijk Erik: It's a good thing safety is put back in a highlight.

Mulder Erik: Samen veiligheid blijven uitdragen en verbeteren.

Wortman Erik: Keeping NINA alive on the workfloor and projects.

Waumans Erik: We can only achieve an improvement in company culture if we act according to why we feel it's important. For me it is important that we have open dialogues and I will give space to people in my area of responsibility to express themselves for improvement on all levels.

van den Biggelaar Erik : I will do my utmost best to support the NINA Values & Rules and will endorse it to all.

van den Biggelaar Erik : My positive input to NINA.

Braam Erik : Discussion with others regarding safety issues. (positive feedback)

Aarbakke Erling: Safety first, think before you act.

Resoort Erna: Voor en door iedereen!

Dekker Ernst: To ensure that I contribute to a positively reinforced safety environment. Listen, learn and provide feedback.

Guy Ertrijckx: Outcomes from audits, communicate better to the involved persons what they can do. Lessons learned for the other vessels.

Guy Ertrijckx: Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.

Warsodikromo Erwin: To work according to the NINA principles and seek the commitment of others to do the same in order to reach the ultimate goal of zero harm!

Sieckmeijer Erwin: I shall be ambassador for NINA and will explein all relevant parties about the values and rules. Why we have rules and why we have values! I will try to change unsafe behavior.

Kunnassaari Esa: I will do my best in order to boost NINA values in my working environment.

Hof Evert: Het voorkomen van een ad-hoc beleid zodat er tijd is voor een betere werkvoorbereiding, planning.

© Boskalis 2021 - Privacy statement