Safety Statements

Select a letter for a list of Safety Statements / Quotes (classified by surname).

Templeton C.: To persue a positive safety plan.

Zuylen C.: Zero accidents.

Klamer Carl: Time pressure will not compromise on safe working.

Verschoor Carla: Denk niet alleen aan de veiligheid va jezelf, maar ook zeker aan de veiligheid van een ander.

Cohen Carlos: Learn more and change behaviour.

Heester Casper: It is time to take action as a leader and not as follower.

Dubbelaar Cees: Avoiding incidents and accidents is not a new issue. We were 'always' trying to avoid them but now we have NINA to help us in this policy. She will make it easier to correct our colleague's or superiors or even myself in unsafe acts.

Minnaard Cees: Gaf mij toch ander inzicht in Safety.

van Berchum Cees: Think before you do.

Franken Cesar: I will show my commitment by ACTION.

Pargas Cham: Ik zal proberen een voorbeeld figuur te zijn en alle waarden en normen goed to mij te nemen en te zorgen/streven naar nul ongelukken.

Pattynama Charlene: Accept and give feedback on (my) actions either positive of negative.

van Rij Charlotte: Be responsible in every situation for myself and others!

van Dillen Chris: Improve safety.

Vrijmoet Chris: Doen!

Roubos Chris : Safety before business.

van den Boogaard Chris : Be inspired by NINA so you can inspire others.

Veraart Chrissie : I will be open and active to safety improvements.

Kooijman Christiaan: Ik zal veiligheid en gezondheid onderdeel laten zijn van mijn handelen en bespreekbaar laten zijn op de afdeling.

Wiese Christian: Ich stehe NINA sehr positiv gegenüber und werde die mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten dazu nutzen, NINA Prinzipien umzusetzen! Stets unter der Berücksichtigung der Praktikabilität!

Niemeyer Christian: I accept and give feedback about safety behaviour on my project and will take action in case of unsafe operations.

M. Cleveringa: Ik probeer een veilige werkomgeving to creeeren voor alle medewerkers en open te staan voor feedback en suggesties.

Nelis Cock: Samen veilig werken met hulp van NINA.

Smits Coen : Review and discuss all aspects of the tasks at hand together with all involved to ensure safe and smooth execution.

Barendregt Cok: Wat ik graag wil, wens ik ook een ander.

D. Coppens: Sneller en meer ingrijpen bij onveilige situaties door/bij 3de partijen.

Joost Coppoolse: To maintain a high safety standard in the engineering phase, and to obtain more feedback from the operational phase.

Uiterwijk Cor: Every day safe return home and to do my work safe and with a smile. Safety is not only for others but starts with yourself.

Verhey Cor : Respect for all cultures and colleagues. Start the day with: think safe, work safe.

Zwaan Cor: A new policy with new values, a new challenge for all colleague's.

Appelo Corné: Ik spreek mensen direct aan op onveilig gedrag.

Grinwis Corrie: Altijd blijven nadenken over onze veiligheid.

van Poortvliet Cors: Work safe. Be aware. Walk the talk.

Ruud de Craen: Actief benaderen van collega's op projecten in Europa om lessons learned, SHOC's, near misses etc. te verzamelen en analyseren met als doel om goede SHEQ- en NINA- input te leveren by tenders en projectvoorbereidingen via de portal aan anderen ter beschikking te stellen.

Adrian Cronin: Keep up my commitment to encourage open discussion and feedback with the whole team and act on it.

© Boskalis 2021 - Privacy statement